ชมสิจ๊ะ http://chompoo.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=17-02-2006&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=17-02-2006&group=5&gblog=15 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [3]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=17-02-2006&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=17-02-2006&group=5&gblog=15 Fri, 17 Feb 2006 17:04:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-03-2006&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-03-2006&group=5&gblog=14 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [9]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-03-2006&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-03-2006&group=5&gblog=14 Sun, 19 Mar 2006 14:52:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-03-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-03-2006&group=5&gblog=13 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [8]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-03-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-03-2006&group=5&gblog=13 Sun, 19 Mar 2006 14:55:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-03-2006&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-03-2006&group=5&gblog=12 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [6]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-03-2006&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-03-2006&group=5&gblog=12 Sun, 12 Mar 2006 0:22:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=13-06-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=13-06-2006&group=5&gblog=11 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [12]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=13-06-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=13-06-2006&group=5&gblog=11 Tue, 13 Jun 2006 14:47:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=09-07-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=09-07-2006&group=5&gblog=10 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [13]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=09-07-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=09-07-2006&group=5&gblog=10 Sun, 09 Jul 2006 14:46:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=23-01-2006&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=23-01-2006&group=1&gblog=11 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอนินทาลูกค้าซะหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=23-01-2006&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=23-01-2006&group=1&gblog=11 Mon, 23 Jan 2006 17:51:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=10-01-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=10-01-2005&group=1&gblog=10 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[Dear...Diary]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=10-01-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=10-01-2005&group=1&gblog=10 Mon, 10 Jan 2005 13:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=02-04-2006&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=02-04-2006&group=5&gblog=9 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [10]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=02-04-2006&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=02-04-2006&group=5&gblog=9 Sun, 02 Apr 2006 14:51:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=18-03-2006&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=18-03-2006&group=5&gblog=8 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [7]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=18-03-2006&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=18-03-2006&group=5&gblog=8 Sat, 18 Mar 2006 22:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-02-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-02-2006&group=5&gblog=7 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [1]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-02-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-02-2006&group=5&gblog=7 Sun, 12 Feb 2006 14:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-02-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-02-2006&group=5&gblog=6 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลมฯ บทนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-02-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-02-2006&group=5&gblog=6 Sun, 12 Feb 2006 12:24:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=13-02-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=13-02-2006&group=5&gblog=5 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [2]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=13-02-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=13-02-2006&group=5&gblog=5 Mon, 13 Feb 2006 14:44:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=22-02-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=22-02-2006&group=5&gblog=4 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [4]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=22-02-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=22-02-2006&group=5&gblog=4 Wed, 22 Feb 2006 18:27:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=26-02-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=26-02-2006&group=5&gblog=3 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [5]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=26-02-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=26-02-2006&group=5&gblog=3 Sun, 26 Feb 2006 22:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-04-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-04-2006&group=5&gblog=2 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [11]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-04-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=12-04-2006&group=5&gblog=2 Wed, 12 Apr 2006 14:48:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=21-09-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=21-09-2006&group=5&gblog=1 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะโลกกลม หรือพรหมลิขิต [14]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=21-09-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=21-09-2006&group=5&gblog=1 Thu, 21 Sep 2006 14:45:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=29-09-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=29-09-2005&group=4&gblog=1 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=29-09-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=29-09-2005&group=4&gblog=1 Thu, 29 Sep 2005 18:33:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-03-2006&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-03-2006&group=1&gblog=9 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[แอบบ่น + พร่ำเพ้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-03-2006&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-03-2006&group=1&gblog=9 Sun, 19 Mar 2006 0:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=05-09-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=05-09-2005&group=1&gblog=8 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[.......... ค รั้ ง แ ร ก ..........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=05-09-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=05-09-2005&group=1&gblog=8 Mon, 05 Sep 2005 15:11:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=25-08-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=25-08-2005&group=1&gblog=7 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่อง เล่า เช้า โน้นนนนนนนน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=25-08-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=25-08-2005&group=1&gblog=7 Thu, 25 Aug 2005 10:06:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=30-01-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=30-01-2007&group=1&gblog=6 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag...Tag...Tag...แถกกกกก มาใช้หนี้ Tag อะคร้าบบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=30-01-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=30-01-2007&group=1&gblog=6 Tue, 30 Jan 2007 18:19:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-09-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-09-2006&group=1&gblog=5 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบทดสอบตามหาคนรู้ใจ...ฉบับนู๋ชม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-09-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=19-09-2006&group=1&gblog=5 Tue, 19 Sep 2006 14:49:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=15-08-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=15-08-2005&group=1&gblog=4 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[++++ หนูขอโทษ ++++]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=15-08-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=15-08-2005&group=1&gblog=4 Mon, 15 Aug 2005 0:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=15-08-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=15-08-2005&group=1&gblog=3 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[4 เดือนผ่านไป ไวเหมือนโกหก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=15-08-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=15-08-2005&group=1&gblog=3 Mon, 15 Aug 2005 10:59:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=02-03-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=02-03-2005&group=1&gblog=2 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[อัพซะทีเนอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=02-03-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=02-03-2005&group=1&gblog=2 Wed, 02 Mar 2005 17:31:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=14-10-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=14-10-2005&group=1&gblog=1 http://chompoo.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องนี้ ......ไ ร้ ส า ร ะ โ ด ย สิ้ น เ ชิ ง......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=14-10-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chompoo&month=14-10-2005&group=1&gblog=1 Fri, 14 Oct 2005 15:33:37 +0700